1. Δικαιολογητικά για την Ανανέωση Άδειας Παραλίας

Για την ανανέωση της άδειας χρειάζονται τα εξής:

 1. 1. Πρωτότυπη Άδεια Ναυαγοσώστη
 2. 2. Πιστοποιητικό Υγείας/Ιατρική Βεβαίωση
 3. 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. 4. Υπεύθυνη δήλωση
 5. 5. Αίτηση
 6. 5. Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 7. 6. Βεβαίωση Ικανότητας(Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την λήξη της άδειάς σας).

2. Δικαιολογητικά για Άδεια Παραλίας

Για την έκδοση Άδειας Παραλίας χρειάζονται τα εξής:

 1. 1. Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από τη Σχολή)
 2. 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου
 3. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  Α. «Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

  Β. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν.192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα»
 4. 4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου,  παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου,  παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
 5. 5. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
 6. 6. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, για τη χορήγηση της Άδειας Ναυαγοσώστη.
 7. 7. Για την έκδοση της Άδειας Ναυαγοσώστη καταβάλλονται τα κάτωθι ποσά:
 8. α) Αποδεικτικό είσπραξης 5,00€ υπερ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της αριθμ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης ΥΕΝ (Β’1854)]. (Το πληρώνετε στο Λιμεναρχείο με την κατάθεση των Δικαιολογητικών).

   

 9. β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 14,67€, με την αιτιολογία «για άδεια Ναυαγοσώστη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [αριθμ.3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση ΥΕΝ (Β’2000)]. (Το πληρώνετε σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος).

  γ) Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00€ ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α’285)].ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 4832. (Το πληρώνετε σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος).

3. Δικαιολογητικά για την Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου

 • • Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες (3.5x4.5 εκ.) & σε ηλεκτρονική μορφή με ανάλυση 450Χ522 pixel.
 • • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)Adobe PDF icon
 • • Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (δύο όψεις)
        * Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζονται ιατρικά πιστοποιητικά παθολόγου και οφθαλμιάτρου.
 • • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
 • • Αίτηση
 • • Διπλότυπα είσπραξης 50€ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ
 • • Παράβολο(e-paravolo) Άδειας Χειριστή Τ/Χ Σκαφών
 • • Βεβαίωση Εκπαίδευσης Σχολής.
 • • Φωτοαντίγραφο παραστατικών (Απόδειξη/Τιμολόγιο)

Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. 
* Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γραφή και ανάγνωση οι εξετάσεις διενεργούνται παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα με δαπάνη που βαρύνει τους υποψηφίους.

Βήματα Έκδοσης e-paravolo
 1. 1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr
 2. 2. e-paravolo
 3. 3. Μη πιστοποιημένος χρήστης
 4. 4. Χορήγηση Παραβόλου
 5. 5. Συμπληρώνετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία στην φόρμα Αίτησης Χορήγησης Παραβόλου & τα εξής:
*Φορέας Δημοσίου - Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου/Λοιπές Υπηρεσίες
*Κατηγορίου Παραβόλου - Θαλάσσια Αναψυχή
*Τύπος Παραβόλου - Άδεια Χειριστή Τ/Χ Σκάφους (Έκδοση Νέας, Αντίγραφο, Ανανέωση)
 
Η πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει:
 • Στις τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή (το e-Παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο) 
 •  Με πιστωτική / προπληρωμένη / χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (το e-Παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο) 
 •  Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ (το e-Παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες)

4. Πότε γίνονται οι εξετάσεις Ναυαγοσωστών για Άδεια Παραλίας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εξετάσεων για Άδεια Ναυαγοσώστη Παραλίας (συνήθως γίνονται κάθε δυο με δυόμιση μήνες). Μόλις μαζέψετε τα Δικαιολογητικά που χρειάζονται τα καταθέτετε στο Λιμεναρχείο Άμεσα. Το Λιμεναρχείο και όχι η Σχολή οφείλει να σας ενημερώσει για την ημερομηνία των εξετάσεων και συνήθως το κάνει 2-5 μέρες πριν τις εξετάσεις.

5. Συμβουλές για Ασφαλή Κολύμβηση

1.    Μην απομακρύνεστε κολυμπώντας από την ακτή όταν μάλιστα δεν γνωρίζετε καλό κολύμπι. Σκεφθείτε την επιστροφή που είναι περισσότερο κουραστική. Στις οργανωμένες παραλίες μην κολυμπάτε εκτός της Ζώνης Παρακολούθησης η οποία οριοθετείται από κόκκινες σημαδούρες πέρα απ' τις οποίες επετρέπεται να κυκλοφορούν τα ταχύπλοα σκάφη.
2.    Μην κολυμπάτε μόνοι ή τη νύχτα όταν δεν έχετε οπτική επαφή με τον σύντροφο σας κολυμβητή.
3.    Ποτέ μην κολυμπάτε με γεμάτο στομάχι. Μην μπαίνετε στο νερό αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες απ' τη στιγμή που καταναλώσατε το τελευταίο γεύμα σας. Από την άλλη όμως αποφεύγετε να μπαίνετε στο νερό αν είστε τελείως νηστικοί γιατί απ' το σώμα σας θα λείπουν σημαντικές πηγές ενέργειας οι οποίες βοηθούν να ανταπεξέλθετε στις φυσικές επιβαρύνσεις που υπάρχουν κατά την παραμονή σας στη θάλασσα.
4.    Πριν κολυμπήσετε μην πίνετε οινοπνευματώδη ποτά.
5.    Αποφεύγετε τις βουτιές σε περιοχές που δε ξέρετε το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού.
6.    Λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις των προειδοποιητικών πινακίδων.
7.    Πάντοτε βγαίνετε στην ξηρά όταν υψωθεί Κόκκινη Σημαία κινδύνου από τους Ναυαγοσώστες είτε τα κύματα/ρεύματα έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα είτε υπάρχει ρύπανση της θάλασσας είτε κινδυνεύετε από κάτι άλλο.
8.    Αποφεύγετε το κολύμπι ή την είσοδό σας σε σηματοδοτημένες με κόκκινους μικρούς σημαντήρες διαδρόμους που τοποθετούνται για τη διακίνηση των σκαφών.
9.    Μην αφήνετε μικρά παιδιά στη θάλασσα χωρίς να τα προσέχετε.
10.    Μη μένετε πολλή ώρα στον ήλιο ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια γιατί υπάρχει κίνδυνος για εγκαύματα και ηλίαση.
11.    Αν κουραστείτε κολυμπώντας ή πάθετε κράμπα μη σας πιάσει πανικός. Μείνετε στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και ή συνεχίστε ήρεμα όταν ξεκουραστείτε ή φωνάξτε σε βοήθεια έτσι ώστε να προσελκύσετε την προσοχή των Ναυαγοσωστών.
12.    Αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα βγείτε αμέσως από τη θάλασσα.
13.    Ποτέ μη χάνετε δυνάμεις παλεύοντας ενάντια στο ρεύμα. Μην πανικοβάλλεστε όταν το ρεύμα σας παρασύρει, πάντοτε εξοικονομείτε ενέργεια. Απλώς στρέψτε το στόμα και τη μύτη στην αντίθετη κατεύθυνση απ' αυτή που φυσά ο άνεμος και προσπαθήστε απλά να κρατηθείτε στην επιφάνεια. Εάν το ρεύμα είναι παράλληλο προς την ακτή κολυμπάτε μαζί του πλησιάζοντας την παραλία υπό γωνία. Σύντομα θα έρθει βοήθεια.
14.    Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να ζητάει βοήθεια:
     α) αν δεν γνωρίζετε κολύμπι καλέστε κι εσείς σε βοήθεια
     β) αν γνωρίζετε κολύμπι αλλά δεν έχετε γνώσεις Ναυαγοσωστικής:
             •  Πετάξτε στον πνιγόμενο ένα σωσίβιο, ένα σχοινί, κουπί αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο να πέσετε στο νερό
             •  Αν βουτήξετε κολυμπήστε με το κεφάλι έξω απ' το νερό για να είστε συνεχώς σε οπτική επαφή με τον πνιγόμενο.
            • Προσεγγίστε το πνιγόμενο από πίσω για ν' αποφύγετε τη « θανάσιμη περίπτυξη»  Ο πνιγόμενος θα σας δει σαν σανίδα σωτηρίας και αν τον πλησιάσετε από μπροστά διατρέχετε θανάσιμο κίνδυνο.
             •  Ρυμουλκήστε τον πνιγόμενο προς τα έξω απ' τα μαλλιά, το σαγόνι ή τις μασχάλες.
             •  Μόλις τον βγάλετε στην ξηρά καλέστε ασθενοφόρο και αν γνωρίζετε Πρώτες Βοήθειες ξεκινήστε αμέσως τεχνητή αναπνοή και μαλάξεις.
15.    Προστατέψτε τις ακτές μας. Δε μας ανήκουν τις έχουμε δανειστεί απ' τις μελλοντικές γενιές.