Έδρα

Τα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ βρίσκονται στην Καστέλλα , Αισχύλου 4, στην Μαρίνα Ζέας κοντά στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο λιμάνι – κέντρο της ναυτιλίας της χώρας αποτελεί το πλέον κατάλληλο μέρος για την μεγαλύτερη και αρχαιότερη Σχολή Ναυαγοσωστικής στη Ελλάδα (Χάρτης).
Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα καθόλη την διάρκεια του έτους σε κάποια από τις πολλές πισίνες – παραλίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον χώρο εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή που μένουν.