Οκτώβριος 2013

Παγκόσμιο Συνέδριο Ναυαγοσωστικής - Postdam, Γερμανία