Νέα τμήματα ξεκινούν κάθε Σάββατο. Αν το ωράριο σου είναι δύσκολο και ο χρόνος σου περιορισμένος μπορείς να ολοκληρώσεις την εκπαίδευση  κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα τις μέρες και τις ώρες που εσύ θα επιλέξεις.  Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα καθ’ όλην την διάρκεια του έτους σε κάποια από τις πολλές πισίνες  – παραλίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Έτσι μπορείς να επιλέξεις το χώρο εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή που μένεις.